Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-01-2024

da ga thomo hom nay 01 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 01/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 01 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 01/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A.Duy L.An 1220g vs A.Út Linh 1220g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Quốc 1470g vs A.Hưng T.Phố 1470g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Tuân Củ Chi 1520g vs A.Sỹ 1520g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Duy T.Phố 1680g vs A.Sỹ 1680g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Út Linh 1190g vs A.Hào 1170g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Hưng B.Chánh 1580g vs A.Tôn 1580g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Khoa 1350g vs A.Duy T.Phố 1350g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Sỹ 1560g vs A.Bé Đạt 1560g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Duy L.An 1170g vs A.Hiền 1170g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Hưng 1520g vs A.Long 1520g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Bin 1500g vs A.Sỹ 1500g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Út Linh 1300g vs A.Hào 1300g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Đen 2800g vs A.Nam 2800g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Thiên 3400g vs A.Hải 3400g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Tú B.Chánh 1750g vs A.Hưng T.Phố 1750g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Huy 2750g vs A.Nam 2750g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Tôn 3200g vs A.Sơn 3100g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Khàn 1390g vs A.Khàn 1390g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Nam 2800g vs A.Nhựt 2680g – Đỏ ăn 85 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Bin 1320g vs A.Nam 1320g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.An 3300g vs A.Tuấn 3300g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Mỏ 3500g vs A.Mọ 3500g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Khàn 1420g vs A.Hiệp 1390g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Sơn 2700g vs A.Nam 2640g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Mỏ 2600g vs A.Hải 2600g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Hiệp 1360g vs A.Khàn 1360g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Mọ 3000g vs A.Ten 2920g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Duy S.Gòn 1270g vs A.Béo 1270g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tôn 3200g vs A.Trắc 3200g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Sơn 2700g vs A.Nam 2700g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Quậy 1590g vs A.Quân 1590g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Tuân Củ Chi 1430g vs A.Hào Lấm 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Mỏ 3300g vs A.Thiên 3300g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Hải 3400g vs A.Đen 3400g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Duy T.Phố 1550g vs A.Khoa 1550g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 31/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...