Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-11-2023

da ga thomo hom nay 01 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

Xem thêm:  Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-11-2023

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 01/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 01/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Nhân 2800g vs A.Cường 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Thành 3450g vs A.Mến 3350g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Tèo 2800g vs A.Vũ 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Phong 2800g vs A.Danh 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Bảo 3400g vs A.Bi 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Mến 3000g vs A.Việt 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Danh 2900g vs A.Si 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Tuấn 3200g vs A.Thanh 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Phong 3100g vs A.Vũ 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Dự 3300g vs A.Danh 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Hoàng 3600g vs A.Bé Hai 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Bảo 3600g vs A.Thanh 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Nam 3500g vs A.Trạng 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Trí 3400g vs A.Thuận 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Thanh 3100g vs A.Phước 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Danh 3100g vs A.Bé Hai 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thanh 3300g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Thanh 3700g vs A.Phước 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Hoàng CT 3200g vs A.Tuấn 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Huy 3400g vs A.Si 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Vinh 3200g vs A.Danh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Hiếu 3400g vs A.Phước 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Quốc 3200g vs A.Vũ 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Danh 3500g vs A.Bảo 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Phước 3000g vs A.Trọng 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Vũ 3300g vs A.Dự 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Cường 2900g vs A.Lượm 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tuấn 3300g vs A.Mo 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Bảo 3100g vs A.Vũ 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC2)

 

Xem thêm:  Trận 1 CPC1 Ngày 15/06/2024 - Đỏ Lăn Quanh Sân Như Đá Banh

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 31/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò...

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng Nổi

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng...

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy...

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của A Bảo Sting

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của...

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2 Trận 14 Ngày...

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa Trận 34...