Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-12-2023

đá gà thomo hôm nay

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 01/12/2023 tại THOMO888

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 01/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Bé 3250g vs A.Mến 3250g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tý T.Dài 3300g vs A.Si 3250g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thái BT 3450g vs A.Sang 3350g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Trường TG 3700g vs A.Sen 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Vũ 2950g vs A.Bảo 2950g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Trạng 3000g vs A.Thái 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Sang 3250g vs A.Thái 3250g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Tâm 3250g vs A.Minh ĐT 3250g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Trường 3100g vs A.Huy 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Trạng 3000g vs A.Thái 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Thanh 3200g vs A.Thắng 3200g -Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thiện ĐT 3500g vs A.Thái 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Oanh 4100g vs A.Bảo 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Phúc 3400g vs A.Tuấn 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Trường 3200g vs A.Thắng 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Thanh 2800g vs A.Chiến 2730g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Dũng 3100g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Phúc 2900g vs A.Thanh 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Huy 3300g vs A.Móm 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Thái 3400g vs A.Quốc 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Thái 3150g vs A.Bé 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Huy 3400g vs A.Bảo 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Tròn KG 3400g vs A.Chiến 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Nghĩa 3200g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Vinh 3650g vs A.Xuân 3650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tùng 3050g vs A.Nghĩa 2970g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Sơn 3000g vs A.Si 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Phúc 3600g vs A.Bé 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Thanh CT 3400g vs A.Tiền 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 30/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...