Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 02-10-2023

da ga thomo hom nay 02 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 02/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 02/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 02/10/2023

da ga thomo hom nay 02 10 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 02/10/2023

Trận Đá Gà Số 1 – A.Hảo 3390g vs A.Tiền 3390g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Toàn 2400g vs A.Trí 2400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3 – A.Toàn 1530g vs A.Nam 1490g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Khoa 1550g vs A.Sĩ 1550g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Dũng 1300g vs A.Phụng 1300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Móm 1860g vs A.Trí 1830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Hảo 1350g vs A.Nam 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Toàn 1830g vs A.Sĩ 1760g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Khoa 1350g vs A.Sơn 1320g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Nam 2370g vs A.Huỳnh 2370g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11 – A.Phong 3200g vs A.Toàn 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Khoa 1230g vs A.Thành 1230g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13 – A.Tính 1190g vs A.Dưa Hấu 1190g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Phong 2550g vs A.Lì 2470g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Bé Tám 1300g vs A.Xê 1300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16 – A.Lam 2750g vs A.Tiền 2750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Nam 1500g vs A.Tính 1460g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Thành 3400g vs A.Lì 3270g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19 – A.Quậy 2750g vs A.Đen 2710g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20 – A.Phong 1500g vs A.Sĩ 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Ba SG 3400g vs A.Tôn 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22 – A.Khoa 1230g vs A.Dũng 1210g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 – A.Phong 3700g vs A.Tư 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24 – A.Tý 3000g vs A.Quậy 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25 – A.Sĩ 1500g vs A.Quẹo 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26 – A.Phong 2800g vs A.Danh 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27 – A.Ba SG 1400g vs A.Dư Hấu 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28 – A.Huy 3500g vs A.Tôn 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29 – A.Dũng 1530g vs A.Hào 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30 – A.Mỏ 1450g vs A.Tính 1420g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31 – A.Lì 2800g vs A.Tôn 2650g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32 – A.Tý 3200g vs A.Hảo 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33 – A.Dưa Hấu 1330g vs A.Ba SG 1330g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34 – A.Tôn 3150g vs A.Hảo 3150g (CPC1)

 

Nếu chưa có tài khoản cá cược đá gà Thomo trực tuyến? ĐĂNG KÝ NGAY

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 01/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...