Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 02-11-2023

da ga thomo hom nay 02 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 02/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 02/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 02/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 02/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Viễn 3250g vs A.Tân TG 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Phụng 3300g vs A.Lễ 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Nhựt 3250g vs A.Tân RG 3170g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Đen 3100g vs A.Yên 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Quốc 3600g vs A.Trắc 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Lễ 3500g vs A.Bin 3340g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Phương 3900g vs A.Danh 3750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Đen 2900g vs A.Quốc 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Phụng 2900g vs A.Trạng 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Vũ BT 3300g vs A.Lì 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Út 3200g vs A.Yên 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Tèo 4200g vs A.Vũ 4200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Hải 3400g vs A.Ngôn 3320g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Tân RG 3150g vs A.Cẩm Hường 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Phụng 3900g vs A.Yên 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Út 3400g vs A.Vũ 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Danh 3100g vs A.Bé Hai 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Rin 3500g vs A.Cường 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Út 3300g vs A.Yên 3200g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Nghĩa 3100g vs A.Vũ BT 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Cẩm Hường 3000g vs A.Phụng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Tuấn 2900g vs A.Phương 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Tuấn HM 3000g vs A.Lì 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Trắc 3350g vs A.Tân RG 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Phương 3600g vs A.Vũ 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tý 3000g vs A.Cường 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Tèo 3100g vs A.Lì 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Vũ 3350g vs A.Phương 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tý 3100g vs A.Cường 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Tý 2800g vs A.Tuấn HM 2760g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Vũ 3000g vs A.Phương 2920g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Tèo 3800g vs A.Út 3520g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Lễ 3000g vs A.Trạng 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Quốc 3200g vs A.Cấm 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Bảo 3200g vs A.Đen 3020g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Quốc 3500g vs A.Long 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A.Cấm 3000g vs A.Bảo 2920g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 01/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...