Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 03-11-2023

da ga thomo hom nay 03 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 03/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 03/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 03/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 03/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Phụng 3400g vs A.Bảo 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Vũ 3400g vs A.Yên 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Nhựt 3000g vs A.Tèo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Tám 3700g vs A.Bảo 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Phụng 3150g vs A.Si 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Bé 3100g vs A.Nhựt 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Phú 3600g vs A.Cường 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Phụng 3150g vs A.Si 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Cường 3400g vs A.Nhựt 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Nhựt 3100g vs A.Bé 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tế 3100g vs A.Danh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Bé Hai 3050g vs A.Trạng 3050g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Hải 3400g vs A.Ngôn 3320g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Hai 4000g vs A.Tùng 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Nhân 3200g vs A.Xèo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Thiêm 3400g vs A.Hiếu 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Phụng 3100g vs A.Bình 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thanh 3000g vs A.Bảo 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Bi 3300g vs A.Dự 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Tèo 3200g vs A.Nhựt 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Xí 3350g vs A.Nhân 3350g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Tám 3500g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Tèo 3000g vs A.Nhựt 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Phước 3000g vs A.Trạng 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Si 2650g vs A.Bé 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Hiếu 2650g vs A.Cường 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A Cường 3000g vs A Vinh 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 02/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...