Full Video Đá Gà Thomo Hôm Nay 04-01-2024

da ga thomo hom nay 04 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 04/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 04/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 04/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 04 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 04/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A.Thọ 3600g vs A.Mẫn 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Vũ 3800g vs A.Danh 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Dự 3250g vs A.Phú 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Danh Củ Chi 3300g vs A.Tân 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Phát 3600g vs A.Thọ 3430g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Mẫn 3500g vs A.Trắc 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Vũ 3400g vs A.Tân 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Phát 3300g vs A.Trạng 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Vũ 3300g vs A.Trắc 3180g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Tèo 4000g vs A.Phát 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Cường 3250g vs A.Danh Củ Chi 3250g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Cu Lì 3500g vs A.Phụng 3500g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Vũ 3800g vs A.Tân 3620g – Đỏ ăn 8 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Tèo 2900g vs A.Vinh 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Nhựt 3450g vs A.Danh Củ Chi 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Phụng 3300g vs A.Danh 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Trạng 2900g vs A.Phong 2820g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Âu 3450g vs A.Phương 3450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Phụng 3450g vs A.Phúc 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Phương 3100g vs A.Nhựt 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Trạng 3900g vs A.Tèo 3900g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Vinh 3300g vs A.Hiếu 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Chi 3600g vs A.Cu Lì 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Lam 2900g vs A.Phụng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Phụng 3500g vs A.Cường 3500g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tèo 3500g vs A.Hiếu 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Phương 3300g vs A.Phương 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Vinh 2950g vs A.Dự 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Lam 4000g vs A.Bình 3750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Phụng 3350g vs A.Hiếu 3250g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Phương 3050g vs A.Trung 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Tèo 3800g vs A.Vinh 3650g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 03/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...