Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 04-12-2023 (Giải Gà Tự Do CPC1)

Giải gà tự do ngày 04/12/2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 04/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 04/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

Xem thêm:  Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-01-2024

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 04/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 04 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 04/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Cọp Em 2750g vs A.Móm 2750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Hải 3250g vs A.Luỹ 3250g -Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Bi 2600g vs A.Quốc 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Cọp Em 2600g vs A.Thu 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Hải 3700g vs A.Hào 3500g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Cọp Em 3100g vs A.Hào 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Hải BT 2900g vs A.Tuấn HM 2840g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Sỹ 3500g vs A.Tôn 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Nam 2600g vs A.Quốc 2550g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Lâm 9 Sơn 1650g vs A.Chìn 1650g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Nghĩa 3600g vs A.Xê 3500g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Tâm 1470g vs A.Khôi 1470g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Nam 2500g vs A.Hải BT 2450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Hải 2950g vs A.Luỹ 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Xê 1380g vs A.Hoà 1380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Danh 2250g vs A.Nam 2140g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Khoa 1520g vs A.Chìn 1520g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Hải 3100g vs A.Hải BT 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Ôn 3380g vs A.Nghĩa 3380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Duy 1350g vs A.Xê 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Nam 2500g vs A.Thu 2500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Hoàng 1530g vs A.Sơn 1530g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Khoa 1380g vs A.Lộc 1380g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Luỹ 2900g vs A.Duy 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Nam 1590g vs A.Duy 1590g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Nam 2900g vs A.Ôn 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Đen 3000g vs A.Luỹ 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Phúc 1460g vs A.Hoà 1460g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Tâm 1400g vs A.Vĩnh 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Bi 2580g vs A.Duy 2580g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Khoa 1310g vs A.Tấn 1270g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A Thành Bến Lức vs A Mỏ Hóc Môn – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: Chũ Lũy vs A Phụng ĐN – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A Nam 1500g vs A Sê 1500g – Đồng Xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: Anh Ton Phú Quốc vs A An Bến Tre – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A Phương Bến Tre vs A Hòa Thành Phố – Đá Gà Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: Anh Thành Bến Lức vs Chú Lũy – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39: Anh Mỏ Hóc Môn vs A An Bến Tre – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40: A Phương Bến Tre vs Anh Phụng ĐN – Đá Gà Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41: A Hòa Thành Phố vs Jocker – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42: Thành Bến Lức vs Ton Phú Quốc – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 43: A An Bến Tre vs Chú Lũy – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 44: A Hòa Thành Phố vs A Ton Phú Quốc – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 45: A Phương Bến Tre vs A Mỏ Hóc Môn – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 46: A Phụng ĐN vs An Bến Tre – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 47: A Hòa Thành Phố vs Chú Lũy – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 48: A Phụng ĐN vs A Ton Phú Quốc – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 49: A Bi 2650g vs A Bin 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 50: Chú Lũy 2830g vs A Duy 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 51: A Ngôn 2890g vs A Thanh 2890g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 52: A Sơn 2440g vs A Thắng 2380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 53: A Hiếu Lê 2500g vs A Ton 2470 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 54: A Ngôn 2900g vs Chú Lũy 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 55: A Phương BT 2900g vs A Mỏ HM 2800g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 56: Trạng gà 2890g – Gà Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 57: A Sơn 2500g vs A Nghĩa 2380g – Gà Đá Giải (CPC1)

 

Xem thêm:  Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 19-02-2024

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 03/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò

Trận 11 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Canh Chặn Quá Tốt 3 Đá Gãy Giò...

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng Nổi

Trận 4 CPC2 Ngày 21/06/2024 – Xanh Quá Đẳng Cấp Đá Đối Thủ Ko Đứng...

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy

Trận 2 CPC3 Ngày 21/06/2024 – Đỏ Quá Chiến 3 Đá Dí Xanh Bỏ Chạy...

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của A Bảo Sting

Trận 34 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Hay Mà Xui, Trận Thua Thứ 8 Của...

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2

Trận 14 CPC2 Ngày 19/06/2024 – Đỏ Chồng Độ Lụm Cả 2 Trận 14 Ngày...

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa

Trận 34 CPC3 Ngày 18/06/2024 – Đỏ Hơn 6 Chấm Đá 1 Cựa Trận 34...