Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 05-01-2024

da ga thomo hom nay 05 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 05/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 05/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 05/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 05 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 05/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A.Vàng 3500g vs A.Thanh 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Minh 3600g vs A.Phước 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Cường 3200g vs A.Bảo 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Hoàng C.Thơ 3000g vs A.Bảo 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Thế Lộc 3400g vs A.Bảo 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Tuấn Gà Lai 3100g vs A.Danh V.Lộc 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bảo 3450g vs A.Minh 3450g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Quốc 4200g vs A.Thế Lộc 4200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Sáng T.Vinh 3800g vs A.Cường 3800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Nghĩa L.Xuyên 3300g vs A.Thái 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Bảo 3300g vs A.Vũ 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Sáng T.Vinh 3400g vs A.Trí 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Si 3400g vs A.Hoàng C.Thơ 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Thanh 3000g vs A.Hiếu C.Bè 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bảo 3100g vs A.Nam 3000g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Sáng Trà Vinh 3700g vs A.Tiền 3700g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Hoàng Cần Thơ 2700g vs A.Thanh 2700g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Minh 3600g vs A.Bảo 3400g- Đỏ ăn 8 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Sáng Trà Vinh 3500g vs A.Nhựt 3200g – Đỏ ăn 7 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Kiệt 3400g vs A.Bình 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Thái 3100g vs A.Bin 3000g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Kiệt Đồng Tháp 3250g vs A.Trạng 3150g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Thanh 3200g vs A.Bảo 3100g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Minh 3500g vs A.Nhiều 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Hoàng Cần Thơ 3600g vs A.Danh Vĩnh Lộc 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Đạt 3800g vs A.Dự 3800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Si 3400g vs A.Nhiều 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Quốc 3200g vs A.Tiền 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Ngọc 2800g vs A.Danh Vĩnh Lộc 2700g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Nam 3100g vs A.Hoàng Cần Thơ 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Thầy 3600g vs A.Bảo 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A Bảo 3300g vs A Huy 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Kiệt 2900g vs A.Tâm 2900g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Minh 3400g vs A.Nhựt 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Hiếu C.Bè 3500g vs A.Bin 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Cường 3500g vs A.Bảo 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A.Thầy 3500g vs A.Thành 3500g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A.Quốc 3400g vs A.Nam 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A.Tâm 3200g vs A.Dự 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: A.Tiền 3400g vs A.Bảo 3400g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 04/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...