Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 05-10-2023

Đá gà Thomo hôm nay

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 05/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 05/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 05/10/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 05 10 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 05/10/2023

Trận Đá Gà Số 1 – A.Danh 3200g vs A.Yên 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Hùng 3200g vs A.Lam 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3 – A.Tân RG 3100g vs A.Cường 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Định 2900g vs A.Vàng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Định 2900g vs A.Vàng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Danh 3150g vs A.Tân TG 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Tân RG 3250g vs A.Cường 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Danh 3500g vs A.Định 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Thượng 2750g vs A.Vàng 2750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Tân RG 3150g vs A.Lam 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11 – A.Lì 2900g vs A.Tân RG 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Lì 3700g vs A.Minh ĐN 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Minh ĐN 3600g vs A.Phong 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Nghĩa 3900g vs A.Tư 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Nghĩa 3450g vs A.Lam 3450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Hùng 2900g vs A.Phương BT 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19 – A.Tân TG 3500g vs A.Nghĩa 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20 – HỦY (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Cường 2700g vs A.Tư 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22 – A.Minh 3500g vs A.Phương 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 04/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...