Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 06-11-2023 – Đá Giải 4 Con Gà Tre C1 (A Sĩ BD Vô Địch)

da ga thomo hom nay 06 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 06/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 06/11/2023 – THOMO888 Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 06/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 06/11/2023 – Đá Giải Gà Tre

Trận Đá Gà Số 1 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Tường 1440g vs A.Hùng 1400g – Đỏ ăn 8 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Cường 3700g vs A.Hải 3550g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Nam 1350g vs A.Duy 1320g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Quốc 1570g vs A.Khoa 1570g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Thế Lộc 1690g vs A.Phụng 1660g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Nam 1350g vs A.Khoa 1350g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Tân 1800g vs A.Toàn 1800g – Đồng xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Lộc CC 1740g vs A.Hậu 1700g – Đồng xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Cường 4300g vs A.Bảo 3900g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Hải 3370g vs A.Bảo 3370g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Lộc CC 1380g vs A.Duy 1380g – Đồng xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tôn 2950g vs A.Bảo 2790g – Đồng xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Hải 2500g vs A.Nam 2350g – Đỏ ăn 7 xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A Lộc CC 1280g vs A Nam 1280g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A Hiếu 1580g vs A Bảo 1520g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A Bảo 3250g vs A Đức 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A Quốc 1410g vs A Thọ 1410g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A Bảo 3300g vs A Tôn 3000g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Sơn 2780g vs A.Đen 2780g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A Quậy 1380g vs Sabong 1380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Khàn 1650g vs A.Vĩnh 1650g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Bin 1400g vs A.Tôn 1400g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Vĩnh 1600g vs A.Hậu LA.1600g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Mỏ 1540g vs A.Sabong 1540g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A Khoa 1560g vs A Phước 1560g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Bảo 2800g vs A.Vĩnh 2740g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Simon 1570g vs A.Mỏ HM 1570g – Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A Sĩ BD A 1500g vs A Hào LK 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Sabong 1640g vs A.Khánh VL 1640g – Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A.Tiến Đạt 1320g vs A.Thế Lộc 1320g – Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: A.Cám Sato 1630g vs A.Phụng TN 1630g – Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39: A Sĩ BD B vs A Sang LA 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40: Simon 1530g vs A Hảo VT 1530g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41: Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42: A.Phụng TN vs A.Quân CT – Đá Giải (CPC1)

Trận Đá Gà Số 43: A Dũng CC vs Sabong (CPC1)

Trận Đá Gà Số 44: A Khàn 1350g vs A Tiến 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 45 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 46: A Hảo VT 1320g vs A Cám Sato 1320g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 47 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 48 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 49 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 51 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 52 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 53 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 54 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 55 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 56 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 57: A Dũng CC 1620g vs A Sang LA 1620g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 58: A Mỏ HM 1400g vs A Cám Santo 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 59: Sabong 67 1450g vs A Quân CT 1450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 60: A Hậu LA 1400g vs A Sĩ BD B 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 61: A Hào LK 1500g vs A Simon 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 62: A Cám Sato 1360g vs A Dũng CC 1360g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 63: A Sang LA 1350g vs A Tiến Đạt 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 64: A Hào LK 1350g vs A Thế Lộc GC 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 65: A Sĩ BD B 1320g vs A Hảo VT 1320g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 66: A Sĩ BD A 1520g vs A Quân CT 1520g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 67: A Simon 1420g vs A Thắng VL 1420g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 68: (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 05/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...