Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 06-12-2023

da ga thomo hom nay 06 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 06/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 06/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 06/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 06 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 06/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Bảo 2900g vs A.Vũ 2830g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Thái 3100g vs A.Bảo 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thanh 2800g vs A.Bảo 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bảo 3500g vs A.Trí 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Bảo 3100g vs A.Vũ 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Huy 3300g vs A.Đạt 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bảo 3300g vs A.Tài 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Quốc 3550g vs A.Cọp 3450g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Bé 3000g vs A.Trí 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Nhí 3200g vs A.Cấm 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Bé 3100g vs A.Hoàng 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Kiệt 3400g vs A.Bảo 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Thái 3100g vs A.Tâm 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Cường 3000g vs A.Thắng 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Huy 3700g vs A.Hoàng 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Tút 3800g vs A.Kiệt 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Thái 2850g vs A.Thắng 2750g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Bảo 3000g vs A.Ngọ 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Kiệt 3600g vs A.Móm 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: Anh Kiệt 3250g vs A Thanh 3250g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Bảo 3300g vs A.Thắng 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Vinh 3150g vs A.Hoàng 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Bé 2700g vs A.Vũ 2620g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Thắng Củ Chi 3100g vs A.Ton 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A Bin 3400g vs A Phước 3400g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A Tuốt 3400g vs A Si 3400g – Đồng Xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 05/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...