Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 08-11-2023

da ga thomo hom nay 08 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 08/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 08/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 08/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 08/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Nhựt 3700g vs A.Vinh 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Phụng 2900g vs A.Ton 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Vũ 3000g vs A.Phụng 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Vinh 3400g vs A.Thầy 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Danh TG 3200g vs A.Tút 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Phụng 3500g vs A.Việt 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Vinh 3200g vs A.Bi LA 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Triển 3100g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Thầy 3300g vs A.Thanh 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Triển 3200g vs A.Trạng 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A Bi 2900g vs A Thanh 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thanh 2900g vs A.Bảo 2730g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Thanh 3100g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Danh TG 2850g vs A.Danh BD 2750g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bảo 3200g vs A.Bi LA 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Trạng 2700g vs A.Nhựt 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: C.Phương 3300g vs A.Vinh 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Quốc 3700g vs A.Danh TG 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Thầy 3800g vs A.Bé 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Trạng 3100g vs A.Phước 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Tút 3500g vs A.Cường 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Bé 3200g vs A.Danh 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Trắng 3500g vs A.Tròn 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Hiếu 3000g vs A.Nhóc 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Phụng 2850g vs A.Duy 2850g (CPC2)</h3

Trận Đá Gà Số 26: A.Dũng 2800g vs A.Bảo 2750g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Bảo 3100g vs A.Phụng 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Trí 3200g vs A.Nhóc 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Toàn 3000g vs A.Dũng 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Bé 2600g vs A.Thanh 2600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Bảo 2900g vs A.Triển 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Duy 3200g vs A.Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Bảo 3000g vs A.Tuấn HM 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Trí 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Cường 2800g vs A.Bảo 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Cường 3200g vs A.Dũng 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A.Quốc 3400g vs A.Thanh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A.Thuận 2800g vs A.Vũ 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A.Thuận 2850g vs A.Bảo 2780g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: A.Danh 2800g vs A.Vinh 2800g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41: A.Nhựt 3100g vs A.Hiếu 3000g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 07/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...