Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 09-11-2023

da ga thomo hom nay 09 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 09/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 09/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 09/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 09/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A Trường VL 3700g vs A Yên 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Cường BT 3400g vs A.Tân 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Nhựt 3100g vs A.Đen 3020g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Tám 3800g vs A.Yên 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Ton 3250g vs A.Cường BT 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Mến 3400g vs A.Quốc 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Lam 2900g vs A.Đen 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Nhựt 3200g vs A.Trường VL 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Tân 3400g vs A.Phương 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Trạng 3400g vs A.Nhựt 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tám 3450g vs A.Thiện 3450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Hiệp 3700g vs A.Lam 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Chi 2900g vs A.Cò 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Trường ĐH 3360g vs A.Mo 3360g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Lì 3300g vs A.Tân RG 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Tư 3000g vs A.Cường BT 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Nhựt 3300g vs A.Mo 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Mến 3300g vs A.Khoa 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Cường VT 3250g vs A.Lâm 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Mo 3100g vs A.Điệp 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Cường BT 3200g vs A.Mo 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Tèo 3600g vs A.Quốc 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Mo 3200g vs A.Nam 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Mo 3400g vs A.Vũ 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Lì 3050g vs A.Quý 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Trường VL 3300g vs A.Tân RG 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Hiệp 3300g vs A.Nghĩa 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Nhựt 3150g vs A.Trường ĐH 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Cường VT 3600g vs A.Phương 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Đen 2950g vs A.Cường BT 2880g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Sự 3400g vs A.Nhựt 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Vũ 3350g vs A.Lam 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Tân RG 3700g vs A.Cường 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Mến 3300g vs A.Cương VT 3300g – Đồng Xổ (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Tám 3500g vs A.Nghĩa 3400g – Đỏ ăn 9 Xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Mến 3400g vs A.Nhựt 3300g – Đỏ ăn 9 Xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: A.Mo 3800g vs A.Tân RG 3700g – Đỏ ăn 9 Xổ 50 (CPC1)

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 08/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...