Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 10-12-2023

da ga thomo hom nay 10 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 10/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 10/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 10/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 10 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 10/12/2023

Trận Đá Gà Số 1 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A Vịnh BT 3500g vs A Trí 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A Thanh 3200g vs A Thắng 3200g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A Trạng 3000g vs A Hiếu 3000g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A Hoàng 3600g vs A Duy 3600g – Đồng xổ 50 – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A Thanh 3300g vs A Bảo 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A Bảo 3300g vs A Thái 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A Dự 3300g vs A Gấm 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A Thắng 3100g vs A Duy 3000g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A Bảo 2650g vs A Thanh 2650g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A Bình TG 3100g vs A Thái 3100g – Đồng xổ 50 – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A Danh 2850g vs A Duy 2850g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A Nhựt BT 3400g vs A Hoàng 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A Vinh 3600g vs A Ton 3500g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A Bảo 3500g vs A Cọp 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A Ton 4000g vs A Thái 4000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A Huỳnh 3100g vs A Quốc 3100g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 09/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...