Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 11-10-2023

da ga thomo hom nay 11 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 11/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 11/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 11/10/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 11 10 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 11/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Nam 3400g vs A.Ton 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2 – HỦY (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Trắng 3900g vs A.Thái 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: Anh Thắng 3500g với Anh Bảo 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Minh 3500g vs A.Trắng 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thanh 4000g vs A.Bảo 4000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Trí 3600g vs A.Diễn 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Thắng 3100g vs A.Nhựt 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Thắng 2950g vs A.Bảo 2850g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Phương 2900g vs A.Trạng 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Thầy 3100g vs A.Thắng 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thắng 2700g vs A.Bảo 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13 – HỦY (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Phúc 4000g vs A.Cường 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Vũ 3400g vs A.Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Hiệp 2800g vs A.Trạng 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Thanh 3200g vs A.Trí 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tư 3000g vs A.Thầy 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Nam 2450g vs A.Tửng 2450g(CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Cường 3000g vs A.Vũ 2900g(CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Vinh 2850g vs A.Nhóc 2850g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Vũ 3000g vs A.Bảo 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Thanh 2650g vs A.Trí 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24 – HỦY (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: Anh Cường BT 3500g với Anh Cường 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: Anh Thắng Củ Chi 3270g với Anh Hiếu 3170g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: Anh Tiến Mập 3400g với Anh Thanh 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: Anh Phước 2900g với Anh Nhóc 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Bảo 2700g vs A.Cường 2600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Cường 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Thắng 3300g vs A.Quốc 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Tùng 3000g vs A.Phước 2900g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 10/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...