Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 11-11-2023 (Đá Gà Giải C3)

da ga thomo hom nay 11 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 11/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 11/11/2023 –  THOMO888 Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 11/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC3 – Bình luận viên ngày 11/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A Thịnh 3200g vs A Khánh 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 2: A.Hòa 3500g vs A.Dũng 3500g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thanh 3600g vs A.Lo 3600g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 4: A.Thanh Dê 3700g vs A.Hiển LX 3700g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 5: A.Long 3850g vs A.Hòa 3720g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 6: A.Muội 2830g vs A.Tuấn 2830g – Thomo888  (CPC3)

Trận Đá Gà Số 7: A.Long 3180g vs A.Hoàng 3180g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 8: A.Đạo 3050g vs A.Lũy 2950g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 9: A.Trửng 3800g vs A.Sen 3500g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 10: A.Long 3700g vs A.Khoa LX 3400g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tân RG 3050g vs A.Lũy 2950g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 12: A.Long 3380g vs A.Hoàng 3280g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 13: A.Hòa 3500g vs A.Hoàng 3500g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 14: A.Long 3300g vs A.Khoa 3300g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 15: A.Long 3200g vs A.Ton 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 16: A.Tửng 3880g vs A.Tân RG 3880g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 17: A.Trửng 3500g vs A.Phương 3500g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 18: A.Lũy 3080g vs A.Khôi 2980g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 19: A.Dũng ĐH 3250g vs A.Đạo 3250g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 20: A.Phụng 3400g vs A.Tùng 3400g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 21: A.Phúc 3530g vs A.Tân RG 3430g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 22: A.Lũy 3080g vs A.Tửng 3080g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 23: A.Liêm 3580g vs A.Tuấn VL 3580g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tình 3400g vs A.Trửng 3400g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 25: A.Dũng 3080g vs A.Lũy 3080g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 26: A.Khôi 2950g vs A.Tân RG 2950g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 27: A.Lũy 3170g vs A.Tèo 3170g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 28: A.Lũy 3170g vs A.Tèo 3170g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tỉnh 3380g vs A.Thắng 3380g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 30: A.Khoa 3250g vs A.Phúc 3250g – Đồng Xổ 100 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 31: A.Lũy 3050g vs A.Đạo 2890g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 32: Gà Chú Lũy 3050g vs A.Tạo 2890g – Đỏ ăn 9 Xổ 300 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 33: A.Lũy 3400g vs A.Tửng 3400g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 34: A.Dũng SG 3100g vs A.Campuchia 3100g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 35: Trận này ko có video (CPC3)

Trận Đá Gà Số 36Gà Chú Lũy vs A.Khoa Bến Lức – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 37: A.Xí Muội vs A.Chung TM – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 38: A.Phương LA vs A.Hậu LA – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 39: A.Tèo CL vs A.Tuấn- GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 40: A Thanh Dê với A Sun CPC – Trạng gà 3100g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 41: A Tính ĐT vs A Mạnh ĐH – Trạng gà 3100g(CPC3)

Trận Đá Gà Số 42: Xí Muội vs Phương LA – Trạng gà 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 43: Chú Lũy vs A Khoa BL – Trạng gà 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 44: A.Sun Campuchia vs A. Tài TM – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 45: A Tèo CL vs A Hậu LA – Trạng gà 3200g – Trận này ko có video (CPC3)

Trận Đá Gà Số 46: A Tuấn CA vs A Mạnh ĐH – Trạng gà 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 47: A vs A Thanh Dê – Trạng gà 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 48: A.Dũng SG vs A.Tuấn ĐR – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 49: Trận này ko có video (CPC3)

Trận Đá Gà Số 50: A.Thanh Dê 2900g vs Gà Chú 5 2900g – Đồng Xổ 50 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 51: A.Tuấn 3700g vs A.Tân RG 3600g – Đồng Xổ 100 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 52: Gà Chú Lũy vs A.Xí Muội – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 53: A Sun CPC vs A Tuấn CA – Trạng gà 3300g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 54: A.Sun Campuchia vs A.Thanh Dê – GÀ ĐÁ GIẢI (CPC3)

Trận Đá Gà Số 55: A Giang 3150g vs A Vũ 3050g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 56: A Sơn 3400g vs A Muội 3200g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 57: A Tèo CL vs A Phương LA – Trạng gà 3300g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 58: A Khoa BL vs A Trung TM – Trạng gà 3300g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 59: A Tuấn DT vs A Mạnh DH – Trạng gà 3300g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 60: A Dũng SG vs A Hậu LA – Trạng gà 3300g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 61: A Liêm 2950g vs A Lìn 2950g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 62: A Thanh Dê 3640g vs A Tuấn DT 3500g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 63: Chú Lũy vs A Trung TM – Trạng gà 3000g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 64: A Phương LA vs A Hậu LA – Trạng gà 3000g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 65: A Thon CPC vs A Sun CPC – Trạng gà 3000g (CPC3)

Trận Đá Gà Số 66: A Thanh Dê vs A Lìn 2820g – Trạng gà 3000g (CPC3)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 10/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...