Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 11-12-2023

da ga thomo hom nay 11 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 11/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 11/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 11/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 11 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 11/12/2023

Trận Đá Gà Số 1 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A Khoa 1540g vs A Sơn 1540g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A Tấn 2800g vs A Trạng 2800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A Hùng 1460g vs A Phúc 1460 – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A Đảm 3500g vs A Tốc Độ 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A Quậy 1450g vs A Hiếu 1420g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A Lâm C.Sơn 3200g vs A Heo 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A Thành 2750g vs A Lâm C.Sơn 2700g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A Vĩnh 1400g vs A Hòa 1400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A Quậy 1340g vs A Sĩ 1340g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A Phúc 2600g vs A Tấn 2550g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A Lâm C.Sơn 2600g vs A Trạng 2600g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A Ba 1490g vs A Quốc 1490g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A Hào 1310g vs A Hiếu 1290g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A Ba 3200g vs A Âu 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A Tư 3700g vs A Lâm C.Sơn 3700g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A Hải 3000g vs A Nhí 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: A Nghĩa 1640g vs A Mỏ 1600g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39: A Ba 3600g vs A Âu 3450g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40: A Heo 3400g vs A Duy 3000g – Đỏ ăn 7 xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41: A Hòa 1360 vs A Tèo 1360g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42: A Sĩ 3400g vs A Cấm 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 43: A Hải 3400g vs A Lâm C.Sơn 3250g – Đỏ ăn 85 xổ 100 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 44: A Sỹ 1430g vs A Duy 1430g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 45: A Cấm 2800g vs A Hiếu 2800g – Đồng xổ 30 – Trận này ko có video (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 10/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...