Đá Gà Thomo Hôm Nay 13-09-2023

da ga thomo hom nay 13 09 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/09/2023

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/09/2023 – Video tổng hợp từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày hôm nay: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 13/09

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 13/09/2023

Trận Đá Gà Số 1 – A.Thái 3500g vs A.Minh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Nam 3000g vs A.Hào 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3 -A.Nhân 2900g vs A.Trí 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Minh ĐN 2700g vs A.Tuấn 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Trí 2800g vs A.Hùng 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Nhóc 3000g vs A.Si 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Nhân 3550g vs A.Tùng 3450g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Cơ 3000g vs A.Phước 3000g(CPC2)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Trạng 3150g vs A.Nhân 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Thanh 2650g vs A.Lang 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Hiếu 2550g vs A.An 2500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13 – A.Danh 3900g vs A.Ton 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Vũ 3900g vs A.Trạng 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Hiếu 2900g vs A.Lang 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Vũ 3200g vs A.Xe Lam 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Danh 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19 – A.Tùng 3200g vs A.Quốc 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20 – A.Liêm 3600g vs A.Cường 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Hiếu 3000g vs A.Cơ 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22 – A. Nhân 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23 – A.Nhân 3100g vs A.Hiếu 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25 – A.Phước 3500g vs A.Vinh 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26 – Thomo888 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27 – Thomo888 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28 – Thomo888 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 – Thomo888 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC3 – Bình luận viên ngày 13/09/2023

Trận Đá Gà Số 1 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 2 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 3 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 4 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 5 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 6 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 7 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 8 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 9 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 10 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 11 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 12 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 13 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 14 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 15 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 17 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 18 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 19 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 20 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 21 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 22 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 26 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 28 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC3)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC3)

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...