Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 13-10-2023

da ga thomo hom nay 13 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 13/10/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 13 10 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 13/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Quốc 3200g vs A.Nam 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Hậu 3400g vs A.Vinh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Vũ 3800g vs A.Phước 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Hiếu 3400g vs A.Ton 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Quốc 3300g vs A.Hậu 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Vũ 3300g vs A.Phước 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Cấm 3200g vs A.Dự 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Tính 3600g vs A.Thanh 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Đạt 3200g vs A.Thanh 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Hậu 3600g vs A.Trạng 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Kiến 3000g vs A.Phước 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Bình 3200g vs A.Khâm 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Trạng 3400g vs A.Vinh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: Anh Danh 3000g vs Anh Dự 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: Anh Trạng 3000g vs Anh Cường 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: Anh Trí 2900g vs Anh Tuấn 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: Anh Đạt 4000g vs Anh Danh 4000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: Anh Trí 3200g vs Anh Hiếu 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: Anh Phúc 3200g vs Anh Dự 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: Anh Quỳnh 3500g vs Anh Đạt 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: Anh An 3100g vs Anh Ân 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: Anh Tuấn 2900g vs Anh Tùng 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: Anh Tuấn 3200g vs Anh Bình 3050g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26:Anh Hiếu 3000g vs Anh Cường 2900g (CPC2)

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 12/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...