Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 13-11-2023

da ga thomo hom nay 13 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 13/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 13/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A Tôn 2960g vs A Sỹ 2960g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tấn 3200g vs A.Hào 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Khàn 1440g vs A.Toàn 1410g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Thế Lộc 2860g vs A.Nam 2740g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Tôn 2480g vs A.Hải 2480g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Việt C.Chi 1230g vs A.Châu Cam 1230g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Quyền 3200g vs A.An 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Hải 3100g vs A.Hào 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Châu Cam 1710g vs A.Sỹ 1710g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Nam 2790g vs A.Thế Lộc 2790g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Huy 1530g vs A.Quậy 1530g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Quậy HM 3350g vs A.Dũng Q.8 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Quyền 3400g vs A.An 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Dũng Q.8 1300g vs A.Hiếu 1270g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Toàn 1530g vs A.Nam 1530g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Hào 3200g vs A.Lì 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Lì 2500g vs A.Minh 2500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Hải 1220g vs A.Dũng Q.8 1220g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Nhựt 2750g vs A.Đen 2750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Tường 1600g vs A.Việt Củ Chi 1600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Phụng 3580g vs A.Bin 3580g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Nam 1350g vs A.Dũng 1350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Minh 2500g vs A.Heo 2500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Danh 2730g vs A.Nhựt 2730g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Liêm 1680g vs A.Quậy 1680g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Duy 3200g vs A.Lộc 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Nam 1560g vs A.Hiếu 1530g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Minh 2700g vs A.Đen 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Châu Cam 1250g vs A.Huy 1250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Bi 3000g vs A.Tấn 2920g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Minh 3070g vs A.Hải 3070 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Lộc 2800g vs A.Quân 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Quậy 1550g vs A.Lì 1550g – Đồng Xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Ba SG 1360g vs A.Nhí 1330g- Đồng Xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Đen 2700g vs A.Minh 2700g – Đồng Xổ 30 – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A.Tý 1840g vs A.Long 1800g – Đỏ ăn 9 Xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39: A.Dũng Q8 1300g vs A.Liêm 1300g – Đồng Xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40: A.Nam 3550g vs A.Minh 3370g – Đồng Xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41: A.Liêm 3000g vs A.Hào 2900g – Đỏ ăn 9 Xổ 30 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 12/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...