Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 13-12-2023

da ga thomo hom nay 13 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 13/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 13/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 13 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 13/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Thái 2800g vs A.Bé 2730g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Vũ 3200g vs A.Trường 3100g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Trường 3100g vs A.Phước 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Cường 2900g vs A.Bảo 2900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Đức 3350g vs A.Bảo 3250g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Phước 3400g vs A.Phát 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Huy 3800g vs A.Bảo 3400g – Đỏ ăn 7 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Vũ 2800g vs A.Bảo 2800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Vinh 3100g vs A.Thà 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Duy 3800g vs A.Ton 3800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Danh VL 3100g vs A.Dự 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thắng 3200g vs A.Bảo 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Thái B.Tre 3500g vs A.Trường 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Cường Cao Lãnh 3200g vs A.Dự 3200g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bi 2850g vs A.Thanh 2850g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Bình 3100g vs A.Trạng 3100g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Tuấn 3350g vs A.Phát 3350g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Phúc 3600g vs A.Bảo 3300g – Đỏ ăn 8 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Thanh 2900g vs A.Cu Lửa 2900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Trạng 2900g vs A.Tùng 2900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Phúc 3350g vs A.Quốc 3350g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Bình 3200g vs A.Si 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Danh VL 3400g vs A.Bé 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tút 2900g vs A.Quốc 2900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Cu Lửa 3200g vs A.Trạng 3100g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Bảo 3300g vs A.Cường 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Thanh 3200g vs A.Si 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Hoàng 3200g vs A.Thắng TG 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Bình C.Lãnh 3550g vs A.Cu Lửa 3450g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Duy 3400g vs A.Thắm 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Danh V.Lộc 3000g vs A.Phước 2900g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Quốc 3100g vs A.Thái 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Thắng TG 3050g vs A.Vinh 3050g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Cu Lửa 3600g vs A.Thái B.Tre 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Thà 3600g vs A.Tình C.Lãnh 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Quốc 3400g vs A.Hoàng 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 12/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...