Đá Gà Thomo Hôm Nay 14-09-2023

da ga thomo hom nay 14 09 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 14/09/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 14/09/2023 – Video tổng hợp từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày hôm nay: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 14/09

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 14/09/2023

Trận Đá Gà Số 1 – A.Thái 3500g vs A.Minh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Nam 3000g vs A.Hào 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3 -A.Nhân 2900g vs A.Trí 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Minh ĐN 2700g vs A.Tuấn 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Trí 2800g vs A.Hùng 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Nhóc 3000g vs A.Si 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Nhân 3550g vs A.Tùng 3450g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Cơ 3000g vs A.Phước 3000g(CPC2)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Trạng 3150g vs A.Nhân 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Thanh 2650g vs A.Lang 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Hiếu 2550g vs A.An 2500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13 – A.Danh 3900g vs A.Ton 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Vũ 3900g vs A.Trạng 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Hiếu 2900g vs A.Lang 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Vũ 3200g vs A.Xe Lam 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Danh 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19 – A.Tùng 3200g vs A.Quốc 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20 – A.Liêm 3600g vs A.Cường 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Hiếu 3000g vs A.Cơ 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22 – A. Nhân 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23 – A.Nhân 3100g vs A.Hiếu 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25 – A.Phước 3500g vs A.Vinh 3500g (CPC2)

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...