Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 14-11-2023

da ga thomo hom nay 14 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 14/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 14/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 14/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 14/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A Bi LA 2900g vs A Thủy 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Triển 2720g vs A.Thà 2660g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Yên 3000g vs A.Cấm 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Phương Củ Chi 3000g vs A.Yên 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Phương BT 3700g vs A.Mãi 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thà 3000g vs A.Tùng 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bi LA 2900g vs A.Lam 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Vũ 2900g vs A.Đen 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Chi 4000g vs A.Yên 4000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Bi LA 2900g vs A.Lì 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tút 3700g vs A.Nhã 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Mãi 3300g vs A.Mo 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Phương C.Chi 3400g vs A.Tân 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Thà 3050g vs A.Lam 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bi LA 2950g vs A.Yên 2880g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Hiệp 3800g vs A.Chi 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Mãi 3900g vs A.Mo 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thà 3500g vs A.Yên 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Vũ 2900g vs A.Thanh 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Thủy 3100g vs A.Cường CT 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hiệp 3100g vs A.Tùng 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Cường VT 3200g vs A.Mo 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Phương C.Chi 3000g vs A.Tuấn HM 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Cường CT 3000g vs A.Lam 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Kiên 3400g vs A.Phương BT 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Vũ 3400g vs A.Mo 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Cường VT 3400g vs A.Cường CT 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Lam 2900g vs A.Thà 2840g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tân 3300g vs A.Cường CT 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Tân 3300g vs A.Cường CT 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Cường CT 3670g vs A.Mắt Kiếng 3670g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Mo 3350g vs A.Cường VT 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Kiên 3350g vs A.Phương BT 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 13/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...