Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 14-12-2023

da ga thomo hom nay 14 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 14/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 14/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 14/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 14 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 14/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Vũ 3100g vs A.Mẫn 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tỷ 3600g vs A.Sang 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Tài 3000g vs A.Phương 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bé Hai 3300g vs A.Phụng 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Tỷ 3700g vs A.Ton 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thạch 3800g vs A.Thoại 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Tài 3460g vs A.Sang 3460g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Vũ 3200g vs A.Tân 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Bổn 3250g vs A.Ton 3250g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Mẫn 3400g vs A.Phương 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Vũ 3100g vs A.Trạng 3020g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thành 3700g vs A.Quang 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Đen BL 3900g vs A.Tài 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Thành 3500g vs A.Tuấn 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Thành 3500g vs A.Quang 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Trí 3500g vs A.Cường B.Tre 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Dũng 3700g vs A.Tèo 3550g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tài 3650g vs A.Thành 3650g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Tỷ 3100g vs A.Tuấn 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Mẫn 3450g vs A.Sang 3450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Trí 3200g vs A.Thành 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Vũ 3050g vs A.Thành 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Tươi 3500g vs A.Bé Hai 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tỷ 2900g vs A.Ti 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Đen 3500g vs A.Cường 3500g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Trắc 2850g vs A.Nhí 2800g– Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Tân 3400g vs A.Tính 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Phương 3300g vs A.Hoà 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Đen 2750g vs A.Tỷ 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Tèo 4300g vs A.Bé Hai 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Tút 3700g vs A.Tâm 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Nhí 3200g vs A.Đen 3100g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Đen 2800g vs A.Trắc 2720g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Cường 3400g vs A.Tèo 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Bé 3800g vs A.Nhí 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 13/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...