Đá Gà Thomo Hôm Nay 15-09-2023

da ga thomo hom nay 15 09 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 15/09/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 15/09/2023 – Video tổng hợp từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày hôm nay: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 15/09

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 15/09/2023

Trận Đá Gà Số 1 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Thành 3200g vs A.Nhân 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3 – A.Quẹo 3100g vs A.Nhựt 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Duy 3400g vs A.Hiệp 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Thành 3400g vs A.Quốc 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Duy 3400g vs A.Si 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Nhân 3300g vs A.Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Nhựt 3650g vs A.Thái 3550g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Danh 3700g vs A.Duy 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Si 2800g vs A.Thanh 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11 – A.Tý 3100g vs A.Nhựt 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Thái 3200g vs A.Thành 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13 – A.Thành 3600g vs A.Thanh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Nhựt 2900g vs A.Nhân 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Nhựt 3500g vs A.Thanh 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16 – A.Trí 3400g vs A.Lộc 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Thái 3500g vs A.Nhựt ĐT 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Tửng 2900g vs A.Thanh 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19 – A.Nghĩa 3400g vs A.Trí 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20 – A.Hiếu 4000g vs A.Nhựt 4000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Tửng 3200g vs A.Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22 – A.Thanh 2900g vs A.Tâm 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23 – A.Cấm 2970g vs A.Nhựt 2870g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24 – A.Thanh 2600g vs A.Si 2500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26 (CPC2)

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...