Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 15-12-2023 (Gà Đá Giải CPC2)

đá gà thomo hôm nay 15/12/2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 15/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 15/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 15/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 15 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 15/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Phát 3600g vs A.Vũ 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Lộc S.Trăng 3200g vs A.Luỹ 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Quốc 3800g vs A.Si 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Đạt 3700g vs A.Bảo 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Tý H.Giang 3200g vs A.Luỹ 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Ra 3600g vs A.Quốc 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Đạt 3300g vs A.Si 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Khanh C.Thơ 3070g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Ra 3050g vs A.Tiền 2950g (CPC2)

Trận Đá Gà Thomo Số 10: A.Lam 3500g vs A.Si 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Ra 3600g vs A.Vinh 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Bình 2900g vs A.Luỹ 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Quốc 3400g vs A.Bảo 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Dũng 3600g vs A.Huy 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Luỹ 3100g vs A.Bảo 2950g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Luỹ 3500g vs A.Bảo 3500g – Đồng xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Thanh 3000g vs A.Kỳ Đ.Nai 3000g – Đồng xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Út 3500g vs A.Vinh 3500g – Đồng xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Nhái T.Ninh 4500g vs A.Tý Th.Mỹ 4500g – Đồng xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Thomo Số 20: A.Bảo 3200g vs A.Tiền 3100g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hiếu 3100g vs A.Vũ 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Lộc 3400g vs A.Thanh 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 200 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Thanh C.Thơ 2900g vs A.Đạt Nhỏ 2900g – Đồng xổ 200 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Bảo 3400g vs A.Đạt 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Tiền 3400g vs A.Thanh 3400g – Đồng xổ 200 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: Chú Lũy vs A Minh Gucci – Trạng gà 3600g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Vũ SG 3600g vs A.Si Campuchia 3600g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A Bình Trà Vinh vs A Tiền – Trạng gà 3600g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: Bồ Casino 999 vs Dự Vũng Tàu – Trạng gà 3600g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Thomo Số 30: A.Quốc B.Dương 3600g vs A.Phước C.Thơ 3600g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A Bình Trà Vinh vs A Si Campuchia – Trạng gà 3000g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Dự Vũng Tàu 3000g vs A.Minh Gucci 3000g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Casino 999 3000g vs A.Luỹ 3000g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Phước Cần Thơ 3000g vs A.Tiền Đồng Nai 3000g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Vũ SG 3000g vs A.Quốc Bình Dương 3000g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Casino 999 3200g vs A.Si Campuchia 3200g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A.Bình T.Vinh 3200g vs A.Phước C.Thơ 3200g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A.Trí 3300g vs A.Thịnh 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A.Tý Ngã Bảy 3200g vs A.Đạt 3200g – Đồng xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Thomo Số 40: A.Lộc 3600g vs A.Thanh 3600g – Đồng xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41: A.Tý H.Giang 2850g vs A.Nhí V.Long 2750g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 42: A.Vinh 3600g vs A.Tý 3490g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 43: A.Tý 3700g vs A.Phước 3600g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 44: A.Dự 3500g vs A.Nhí V.Long 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 45: A.Minh Gucci 3200g vs A.Tiền ĐN 3200g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 46: A.Dự VT 3200g vs A.Luỹ 3200g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 47: A.Vũ SG 3200g vs A.Quốc BD 3200g – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 48: A.Trí 3400g vs A.Si 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 49: A Tiền ĐN 3400g vs A Minh Gucci 3400g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Thomo Số 50: A Casino 999 vs A Vũ Sài Gòn – Gà Đá Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 51: A Lam vs A Bảo – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 52: SA Bình 2950g vs A Ra 2950g – Đồng xổ 50 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 14/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...