Đá Gà Thomo Hôm Nay 16-09-2023 (Giải Gà Tự Do)

da ga thomo hom nay 16 09 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 16/09/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 16/09/2023 – THOMO888 Video tổng hợp từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày hôm nay: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 16/09 tại THOMO888

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 16/09/2023

Trận Đá Gà Số 1 – A.Danh 3100g vs A.Tuấn 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2 – A.Tâm 3700g vs A.Luỹ 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3 – A.Số Một 3000g vs A.Tuấn 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4 – A.Luỹ 3400g vs A.Thái 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 – A.Đạt 3200g vs A.Mỏ 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6 – A.Tú 3100g vs A.Tuấn 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7 – A.Trường 3900g vs A.Kỳ 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8 – A.Tuấn 3700g vs A.Phong 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9 – A.Lũy 3500g vs A.Cường 3420g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10 – A.Số Một 3200g vs A.Tú 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11 – A.Lì 3100g vs A.Số Một 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12 – A.Lúa 3300g vs A.Trường 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13 – A.Ngao Bái 3000g vs A.Phong 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14 – A.Quốc 2930g vs A.Liêm 2880g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15 – A.Tâm 3200g vs A.Lũy 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16 – A.Phong 3100g vs A.Lì 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17 – A.Khoa 3100g vs A.Đạt 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 – A.Bảo 2750g vs A.Nam 2750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19 – (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20 – A.Nam 2900g vs A.Mo 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21 – A.Hố 3180g vs A.Lũy 3180g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22 – A.Tâm 3500g vs A.Kỳ 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 – A.Bảo 3200g vs A.Tân 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24 – A.Casino 888 B 3400g vs A.Hoàng TP 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25 – A.Dũng Liều CT 3400g vs A.Tân RG 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26 – A.Phúc BD B 3400g vs A.Quốc TP 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27 – A.Phước TG 3400g vs A.Mo TG 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28 – A.Casino 888 A 3400g vs A.Lũy 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29 – A.Phúc BD A 3400g vs A.Tân TG 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30 – A.Dũng Liều CT 3600g vs A.Tân RG 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31 – A.Lũy 3600g vs A.Quốc TP 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32 – A.Phúc BD B 3600g vs A.Phước TG 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33 – (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34 – A.Mo TG 3600g vs A.Hoàng TP 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35 – A.Phúc BD A 3600g vs A.Casino 888 A 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36 – A.Dũng Liều CT 3000g vs A.Mo TG 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 – A.Luỹ 3000g vs A.Casino 888 B 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38 – A.Duy 3100g vs A.Lì 3100g(CPC1)

Trận Đá Gà Số 39 – A.Phước 3600g vs A.Quốc 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40 – A.Nam 3100g vs A.Bảo 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41 – A Phụng 1300g vs A Cường 1260g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42 – A.Lì 2900g vs A.Si 2820g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 43 – A.Casino 888 A 3000g vs A.Tân TG 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 44 – A.Phước TG 3000g vs A.Quốc TP 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 45 – A.Phúc BD A 3000g vs A.Hoàng TP 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 46 – A.Phúc BD B 3000g vs A.Tân RG 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 47 – A.Kỳ 3200g vs A.Danh 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 48 – A.Quốc TP 3200g vs A.Tân RG 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 49 – A.Dũng Liều CT 3200g vs A.Casino 888 B (CPC1)

Trận Đá Gà Số 50 – A.Hấu 3300g vs A.Tân 3120g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 51 – A.Bảo 3300g vs A.Kỳ 3130g (CPC1)

Xem thêm:

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...