Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 16-10-2023

da ga thomo hom nay 16 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 16/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 16/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 16/10/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 16 10 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 16/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Phúc 3100g vs A.Nam 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tiền 3300g vs A.Sơn 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Hào 3700g vs A.Hải 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Phúc 1400g vs A.Tú 1370g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Xê 1400g vs A.Hải 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Ton 3000g vs A.An 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Lượm 3700g vs A.Tám 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Ba 1290g vs A.Phúc Q.7 1290g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Đạt 3200g vs A.Sĩ 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Đen 2250g vs A.Nam 2250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Nhóc 1200g vs A.Khoa 1200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Hào 3100g vs A.Minh 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Sĩ 2350g vs A.Nhí 2350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.An 2800g vs A.Phúc Q.11 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: Anh Lượng 3200g vs Anh Lỳ 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 15/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...