Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 17-10-2023

da ga thomo hom nay 17 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 17/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 17/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 17/10/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 17 10 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 17/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Yên 3200g vs A.Cấm 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tân 3400g vs A.Bảo 3160g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Tú 3100g vs A.Phương 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Minh 3400g vs A.Út VL 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Bảo 3600g vs A.Tuấn 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Yên 3100g vs A.Thanh 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Phương 3300g vs A.Tú 3180g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Nam 3400g vs A.Bảo 3220g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Yên 3000g vs A.Bảo 2790g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Quý 3100g vs A.Út 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Cường 3400g vs A.Nhựt 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Quý 3000g vs A.Lì 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Tiền 3700g vs A.Bảo 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Minh 3200g vs A.Lì 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: Anh Thiện 3200g vs Anh Tú 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: Anh Lam 3000g vs Anh Đen 2920g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: Anh Bảo 2900g vs Anh Tuấn 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: Anh Minh 2800g vs A Trạng 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: Anh Út 3400g vs Anh Thanh 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: Anh Lam 3500g vs Anh Cường 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: Anh Mo 3050g vs Anh Bảo 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: Anh Tuấn 3600g vs Anh Yên 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: Anh Lỳ 2600g vs Anh Thiện 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: Anh Cường CT 3100g vs Anh Mo 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: Anh Tiền 3350g vs Anh Cường 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: Anh Tú 2800g vs Anh Lam 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A Tròn 3500g vs Anh Cường 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: Anh Tiến 3400g vs Anh Mến 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: Anh Vũ 3100g vs Anh Tròn 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: Anh Mo 3300h vs Anh Bé 3300g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 16/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...