Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 17-11-2023 (Đá Giải Gà Tự Do CPC2)

da ga thomo hom nay 17 11 23

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 17/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY GÀ ĐÁ GIẢI 17/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 17/11/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 17/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Si 3400g vs A.Cấm 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Luỹ 3070g vs A.Tuấn HM 3070g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Si 3000g vs A.Ba 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Ra 3300g vs A.Quốc 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Luỹ 3000g vs A.Tuấn 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thiện 3500g vs A.Sơn 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Luỹ 3100g vs A.Tình 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Nhân 3800g vs A.Si 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Luỹ 3300g vs A.Bảo 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Diễn 3600g vs A.Trung 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tình 3400g vs A.Thanh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Việt VT 3400g vs A.Thiện 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Bảo 3300g vs A.Trung 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Sơn 3500g vs A.Bảo 3500g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Tùng 3600g vs A.Trung 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Trung 3300g vs A.Bảo 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Tài 3500g vs A.Si 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Bình 3100g vs A.Luỹ 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Phúc BD A 3600g vs A.Casino B 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Luỹ 3600g vs A.Hào 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Casino 999 A 3600g vs A.Tuấn HM 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Phúc BD B 3600g vs A.Mạnh BT 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Vũ 3600g vs A.Si 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Casino 999 B 3000g vs A.Hào 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Casino 999 A 3000g vs A.Tuấn HM 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Phúc BD A 3000g vs A.Luỹ 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Si 3000g vs A.Vũ 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Phúc BD B 3000g vs A.Vinh BT 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Phúc BD A 3400g vs A.Luỹ 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Casino 999 A 3400g vs A.Vũ 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Hào 3400g vs A.Vinh BT 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Si 3400g vs A.Phúc BD B 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A Nhựt 3700g vs A Bảo 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A Hiếu 3000g vs Anh Đạt 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A Tèo 2700g vs A Bảo 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A Casino B vs A Tuấn HM – Đá Gà Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A Phước 2900g vs A Vũ 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A Cẩm Hường 3000g vs A Nam 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: A Vinh 3400g vs A Sơn 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41: A Si vs A Tuấn HM (CPC2)

Trận Đá Gà Số 42 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 43: A Vinh BT vs Chú Lũy – Đá Gà Giải (CPC2)

Trận Đá Gà Số 44: A Ra 3000g vs A Hiếu 2900g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 16/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...