Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 18-10-2023

Đá gà Thomo hôm nay

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 18/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 18/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 18/10/2023 tại THOMO888
Đá gà Thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 18/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Hiếu 3500g vs A.Tùng 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Vũ 3800g vs A.Quốc 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Phát 3000g vs A.Phước 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Danh 2700g vs A.Ái 2700g (CP2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Quốc 3500g vs A.Hiếu 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Cu Đen 3500g vs A.Kiệt 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Vũ 3300g vs A.Danh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Cường 3400g vs A.Thanh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Trạng 2600g vs A.Duy 2600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Hiếu 2800g vs A.Danh 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Cu Đen 3500g vs A.Kiệt 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Trạng 3000g vs A.Cu Đen 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Cu Đen 3400g vs A.Út Châu 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Đen 3100g vs A.Bình 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bảo 3700g vs A.Trí 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Phát 2800g vs A.Út Vân 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Bình 3350g vs A.Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Phát 3800g vs A.Đăng 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Nghinh 3300g vs A.Phước 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Cấm 3300g vs A.Phước 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hiếu 2800g vs A.Trí 2750g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: Anh Bé 3000g vs Anh Thanh 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: Anh Trạng 3100g vs Anh Cu Đen 3100 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Cấm vs A.Hiếu (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Hiếu 2760g vs A.Vỹ 2660g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 17/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...