Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 18-12-2023

da ga thomo hom nay 18 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 18/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 18/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 18/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 18 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 18/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Đức 1270g vs A.Khàn 1270g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Hoà 1260g vs A.Duy 1260g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Sỹ 1600g vs A.Châu Cam 1570g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Quậy 1740g vs A.Châu Cam 1700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Đức 1330g vs A.Hoà 1300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Hào 1220g vs A.Đức 1190g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Tôn 1430g vs A.Châu Cam 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Ba 1400g vs A.Hoà 1400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Tôn 2500g vs A.Thắng 2500g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Ten 3200g vs A.Phúc 3100g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Hồng 3450g vs A.Thái 3350g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Dương 3050g vs A.Phước CT 2950g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Quậy 1520g vs A.Duy SG 1520g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Hồng 3200g vs A.Cường B.Tre 3200g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Út 3000g vs A.Phước CT 3000g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Bin 1400g vs A.Út Linh 1400g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thành 2700g vs A.Nam 2700g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Khâm 3500g vs A.Tám 3500g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Hải B.Dương 1400g vs A.Hiệp 1400g- Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hải 3300g vs A.Hoàng 3300g- Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Phước CT 3700g vs A.Hồng 3600g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Dũng Q.8 1300g vs A.Duy SG 1300g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Nam 2840g vs A.Khoa Bến Lức 2800g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Hồng 2800g vs A.Nam 2800g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tiến 1360g vs A.Bin 1360g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: Anh Thành 2340g vs A Thắng 2340g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A Thái 1540g vs A Nam 1540g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tám 3700g vs A.Khâm 3500g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Hồng 2650g vs A.Đen 2650g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Khoa 1470g vs A.Hưng 1470g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Phước CT 3200g vs A.Thành 3100g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Hoàng 2730g vs A.Phú 2730g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Lâm 1600g vs A.Khàn 1570g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Thắng 3050g vs A.Tài 3050g- Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Sỹ 2930g vs A.Thái 2930g – Đồng xổ 50 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 17/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...