Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 19-01-2024 (Đá Giải Gà Tự Do CPC2)

giai ga tu do cpc2 ngay 19 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 19/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 19/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 19/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 19 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 19/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A.Phước Cần Thơ 3100g vs A.Ra Campuchia 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Luỹ 3300g vs A.Lượm 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Bảo 2870g vs A.Luỹ 2870g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bình Sài Gòn 3200g vs A.Phước Đồng Tháp 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Ra Campuchia 3500g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Luỹ 3300g vs A.Bảo 3180g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Thanh Cần Thơ 4100g vs A.Bảo 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Thọ 2900g vs A.Quý Hóc Môn 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Ra Campuchia 3900g vs A.Dự 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.On 3300g vs A.Hiếu C.Bè 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Hiền 3800g vs A.Si 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Ra Campuchia 3200g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Hiếu C.Bè 3700g vs A.Thanh 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Tài 3700g vs A.Khương 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Lộc 3300g vs A.Huy 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Bảo 3600g vs A.Quý Hóc Môn 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Thành 3400g vs A.Bình Cao Lãnh 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Hiền 3000g vs A.Dũng 2910g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Trí 3600g vs A.Huy Cần Thơ 3500g – THOMO888 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.On 3200g vs A.Vũ 3100g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Bảo 3100g vs A.Thanh Cần Thơ 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Ra Campuchia 3570g vs A.Bảo 3070g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Hải 3500g vs A.Hiền 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Si 3500g vs A.Quốc Bình Dương 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Ra Campuchia 3270g vs A.Vũ 3070g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tính 3200g vs A.Thanh Cần Thơ 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Casino A 3400g vs A.Bảo Sting 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Thon 3400g vs A.Vũ Sài Gòn 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Khanh Cần Thơ 3400g vs A.Bi Sài Gòn 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Casino B 3400g vs A.Luỹ 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Phước Cần Thơ 3400g vs A.Phước Đồng Tháp 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Đạt Sài Gòn 3400g vs A.Huy Cần Thơ 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Casino A 3000g vs A.Luỹ 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Caisno B 3000g vs A.Thon 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Phước Đồng Tháp 3000g vs A.Bảo Sting 3000g – THOMO888 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Huy Cần Thơ 3000g vs A.Đạt Sài Gòn 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A.Phước Cần Thơ 3000g vs A.Vũ Sài Gòn 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A.Khanh Cần Thơ 3000g vs A.Bi Sài Gòn 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A.Casino A 3600g vs A.Vũ Sài Gòn 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: A.Phước Cần Thơ 3600g vs A.Luỹ 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41: A.Khanh Cần Thơ 2900g vs A.Hón 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 42: A.Casino B 3600g vs A.Huy Cần Thơ 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 43: A.Bảo 3200g vs A.Hiền 2950g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 44: A.Bảo 3200g vs A.On 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 45: A.Khanh C.Thơ 3600g vs A.Bi S.Gòn 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 46: A.Thon 3600g vs A.Đạt S.Gòn 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 47: A.Phước Đ.Tháp 3600g vs A.Bảo 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 48: A.Bảo 3200g vs A.Thanh 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 49: A.Bi S.Gòn 3200g vs A.Casino B 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 51 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 52 (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 18/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...