Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 19-12-2023

da ga thomo hom nay 19 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 19/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 19/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 19/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 19 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 19/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Hào 3400g vs A.Tư V.Lộc 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Ten 3400g vs A.Minh 3250g – Đỏ ăn 8 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Bảo 3100g vs A.Tân 3000g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bi 3250g vs A.Bửu 3250g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Minh 3500g vs A.Bin 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Bảo 2850g vs A.Đen 2770g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bửu 3000g vs A.Bảo 2920g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Bi 2800g vs A.Minh 2800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Bi 3400g vs A.Tân 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Bửu 3000g vs A.Bảo 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Bảo 2800g vs A.Bình 2800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Bi 2950g vs A.Bin 2950g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Bửu 3000g vs A.Bảo 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Duy 3350g vs A.Ton 3250g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Hào 3750g vs A.Tuấn 3750g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Bi 3100g vs A.Thành 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Nghĩa 3300g vs A.Bảo 3300g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Minh 3500g vs A.Tươi 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Trạng 3300g vs A.Bi 3300g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Thành 2850g vs A.Cường 2850g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Nghĩa 2800g vs A.Tư 2800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Cường B.Tre 3300g vs A.Duy 3200g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Bảo 3700g vs A.Thành 3700g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Đen 3400g vs A.Nghĩa 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Thành V.Lộc 3150g vs A.Bảo 3150g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Nhí 3200g vs A.Nghĩa 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Quốc 3000g vs A.Thành 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Kỳ 3100g vs A.Thanh 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Bin 3500g vs A.Huy 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Tuấn 3100g vs A.Thái 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Minh 3500g vs A.Kỳ 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Thành 2800g vs A.Bin 2800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Hào 3500g vs A.Quốc 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Tươi 3400g vs A.Trắc 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Thái 3400g vs A.Tuấn 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Cường 3400g vs A.Quốc 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A.Cường 3800g vs A.Nhí 3600g – Đỏ ăn 8 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: A.Cường VT 3200g vs A.Tuấn 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39: A.Minh 3050g vs A.Bi 3050g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40: A.Nhựt 3200g vs A.Nghĩa 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41: A.Trắc 3600g vs A.Bảo 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 43 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 18/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...