Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 20-12-2023

da ga thomo hom nay 20 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 20/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 20/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 20/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 20 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 20/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Thầy 3000g vs A.Bảo 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tài 3700g vs A.Bảo 3700g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thầy 3000g vs A.Bảo 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bé Hai 3200g vs A.Tâm 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Thanh 3500g vs A.Si 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Tài 3000g vs A.Bảo 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bảo 3000g vs A.Thái 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Thầy 3200g vs A.Vũ 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Tài 3200g vs A.Thanh 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Tâm 4000g vs A.Si 4000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Danh 3400g vs A.Bé 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Khoa B.Lức 3300g vs A.Bình 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Quốc B.Dương 3300g vs A.Thành 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Vũ 3550g vs A.Si 3550g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Tài 3600g vs A.Thanh 3600g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Thanh 3000g vs A.Thắng 3000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Khoa 4000g vs A.Bé Hai 4000g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tiếp T.Giang 3200g vs A.Bảo 3100g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Thanh 3400g vs A.Bảo 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Thầy 3250g vs A.Bảo 3150g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Tâm 3500g vs A.Tý 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Tiếp T.Giang 3600g vs A.Dự 3500g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Khoa B.Lức 3500g vs A.Khanh 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Bảo 3000g vs A.Lễ 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Cường 3000g vs A.Bảo 2850g – Đỏ ăn 85 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Trường 3200g vs A.Phước 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Khoa 3350g vs A.Bảo 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Lễ 2700g vs A.Nhựt 2700g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tiếp B.Lức 3100g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Trường 3500g vs A.Phước 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Tuấn 3100g vs A.Thái 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Diệp 2900g vs A.Danh 2900g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Khoa B.Lức 2900g vs A.Bảo 2900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Trạng 3800g vs A.Cọp 3800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Tiến 2800g vs A.Vũ 2700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Nhựt 3300g vs A.Tâm 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A.Bảo 3000g vs A.Đen 2930g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A.Hiếu 3200g vs A.Bảo 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A.Tâm 3700g vs A.Dự 3550g – Đỏ ăn 85 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: A.Khoa B.Lức 3300g vs A.Trạng 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41: A.Tâm 3700g vs A.Bảo 3700g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 19/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...