Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 21-10-2023 (Đá Gà Giải)

da ga thomo hom nay 21 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 21/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 21/10/2023 – THOMO888 tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 21/10/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 21/10/2023 tại THOMO888

Trận Đá Gà Số 1: A.Tài 3100g vs A.Đen 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Lũy 3500g vs A.Hố 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Phát CM 3500g vs A.Thanh 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Tân RG 3900g vs A.Tài 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Luỹ 3000g vs A.Thanh 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Lam 3200g vs A.Mo 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Hậu 3600g vs A.Tuấn HM 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Bảo 3300g vs A.Bé Hai 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Thức CT 3000g vs A.Tuấn HM 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Út 3300g vs A.Tân RG 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Luân 2900g vs A.Luỹ 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Hón 3700g vs A.Liêm 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Thức CT 3500g vs A.Lì 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Sen 3500g vs A.Luân 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Luỹ 3300g vs A.Tư 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Lâm BT 3200g vs A.Hoàng 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Trường 3900g vs A.Lam 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Bảo 3500g vs A.Luỹ 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Duy 3200g vs A.Bảo 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Tân RG 3900g vs A.Phát 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Lúa 3200g vs A.Lâm BT 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Tình 3300g vs A.Liêm 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Lam 3600g vs A.Duy 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Phúc CT 2900g vs A.Tuấn HM 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Phúc BD A 3400g vs A.Tân RG 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Luỹ 3400g vs A.Phú BT 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Tài Đ.Nam 3400g vs A.Khanh Ch.L 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Danh VT 3400g vs A.Mo TG 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Phúc BD B 3400g vs A.Tỉnh TN 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Mạnh BT 3400g vs A.Toản SG 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Lũy 3200g vs A.Tân RG 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Tài Đ.Nam 3200g vs A.Mo TG 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Phúc BD A 3200g vs A.Phú BT 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Danh VT 3200g vs A.Khanh CL 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Toản SG 3200g vs A.Tỉnh TN 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: A.Mạnh BT 3200g vs A.Phúc BD B 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37: A.Lì 3600g vs A.Hoà 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38: A.Mo TG 3550g vs A.Đen 3450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39: Lâm BT 3300g vs Danh 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41: Anh Duy 295g vs Anh Tuấn 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42: Anh Hón 3250g vs Anh Lâm BT 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 43: Anh Sen 3070g vs Anh Hòa 3070g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 44: Anh Khanh BT 3800g vs Anh Đen 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 45: Anh Lâm BT 3100g vs Chú Lũy 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 46: Anh Phúc BD A vs Anh Mo TG (CPC1)

Trận Đá Gà Số 47: Anh Toản SG vs Anh Khanh CL (CPC1)

Trận Đá Gà Số 48: Anh Phúc BD B vs Anh Phú BT (CPC1)

Trận Đá Gà Số 49: Chú Lũy vs Anh Danh VT (CPC1)

Trận Đá Gà Số 50: Anh Mo 3000g vs Anh Đen 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 51: Anh Tài ĐN vs Anh Tân RG (CPC1)

Trận Đá Gà Số 52: Anh Tỉnh TN vs A Mạnh BT (CPC1)

Trận Đá Gà Số 53: Anh Lam 3000g vs Anh Tỉnh 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 54: Anh Mo 3000g vs Anh Hón 3000g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 20/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...