Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 21-11-2023

da ga thomo hom nay 21 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 21/11/2023THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 21/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 21/11/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 21 11 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 21/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Cấm 3450g vs A.Duy 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Thầy 3300g vs A.Tân 3300g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Trọng 3600g vs A.Bi 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Phương BT 3400g vs A.Yên 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Duy 3100g vs A.Nam 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thầy 3100g vs A.Bin 3100g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Bi 3300g vs A.Tâm 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Thầy 3270g vs A.Duy 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Bi 2920g vs A.Yên 2850g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Bi 3000g vs A.Nam 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Duy 2950g vs A.Tân 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Tuấn HM 3250g vs A.Cường 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Tây 3250g vs A.Cường VT 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Viễn 3900g vs A.Trung 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Phương 3450g vs A.Lâm 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Tuấn HM 3100g vs A.Bảo 2970g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Hậu 3250g vs A.Thái 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tây 3000g vs A.Thái 2920g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Viễn 3700g vs A.Phương BT 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Ton 3500g vs A.Hậu 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Thành 3200g vs A.Thầy 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Thành 3400g vs A.Trung 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Phúc 3100g vs A.Duy 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tuấn HM 3550g vs A.Thái 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Cường 3500g vs A.Long 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Hậu 2500g vs A.Phu 2400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Bé 3050g vs A.Sự 3050g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Tuấn HM 2900g vs A.Cường VT 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Phúc 3600g vs A.Phương 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Ti 3200g vs A.Âu 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Cường 2900g vs A.Phúc 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Ton 3200g vs A.Sự 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Âu 3000g vs A.Đen 2880g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 20/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...