Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 22-01-2024

da ga thomo hom nay 22 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 22/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 22/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 22/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 22 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 22/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A. 1500g vs A. 1500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Đức 1520g vs A.Huy 1520g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Lâm 9 Sơn 1700g vs A.Long T.Phố 1700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Lộc T.Xuân 1380g vs A.Phúc 1380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Sỹ 1450g vs A.Phụng 1450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Hưng B.Chánh 1640g vs A.Sơn L.An 1640g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Phong 1640g vs A.Lâm 9 Sơn 1640g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Đức 1250g vs A.Châu Cam 1230g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Tiến G.Công 1420g vs A.Khoa 1420g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Lộc T.Xuân 1160g vs A.Phúc 1160g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Danh 3100g vs A.Phương 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Khôi 3000g vs A.Hải 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Sỹ 2400g vs A.Khâm 2400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Chim Sâu 1380g vs A.Phúc 1380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Thành 2400g vs A.Tú 2400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Hải 2900g vs A.Tôn 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Phụng 1530g vs A.Khoa 1530g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Lâm 9 Sơn 2200g vs A.Châu Cam 2140g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Sỹ 2600g vs A.Sơn L.An 2600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Nam 1600g vs A.Phương 1570g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hải 3400g vs A.Khoa B.Lức 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Cơ 2300g vs A.Ốc 2200g – HỦY (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Trạng 1080g vs A.Phong 1080g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Đen B.Dương 2200g vs A.Nam 2200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Trắc 3300g vs A.Hải B.Đại 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Quậy 1300g vs A.Tuấn B.Lức 1300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Thành Đ.Nai 2600g vs A.Sỹ 2550g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Phụng 2400g vs A.Lâm 9 Sơn 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: HỦY (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: HỦY (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36: HỦY (CPC1)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 39 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 40 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 41 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 42 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 21/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...