Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 22-11-2023

da ga thomo hom nay 22 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 22/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 22/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 22/11/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 22 11 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 22/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A Trí 3000g vs  A Cọp 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Bình 3200g vs A.Si 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thầy 3300g vs A.Thành 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Danh V.Lộc 3100g vs A.Bé 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Thái 3000g vs A.Bảo 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Đạt 3300g vs A.Bé BT 3300g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Dũng 3000g vs A.Bình 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Vũ 3300g vs A.Thầy 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Thầy 3350g vs A.Danh Củ Chi 3250g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Thái 2900g vs A.Bảo 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Danh V.Lộc 3750g vs A.Thành 3650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: Anh Tửng 3000g vs A Nhật 3000g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A Dũng 3400g vs A Ton 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A Tửng 3200g vs A Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A Út 3000g vs A Bảo 2900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A Tới 3400g vs A Quốc 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A Danh 3500g vs A Huy 3400g(CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A Cường 3500g vs A Thắng 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A Nhựt 3400g vs A Quốc 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A Vinh 2950g vs A Duy 2950g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A Cường 2750g vs A Thái 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A Quốc BD 3300g vs A Quốc SG 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A Duy 3500g vs A Vinh 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A Thầy 3900g vs A Bé 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A Út 3600g vs A Quốc 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A Duy 2900g vs A Si 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A Bình 3300g vs A Cường 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A Danh 3400g vs A Quốc 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A Dũng 2950g vs A Chẻn 2950g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A Vũ 2700g vs A Si 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A Nhựt 3000g vs A Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A Tân 3200g vs A Quốc 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A Si 3300g vs A Quốc BD 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A Hiếu 3200g vs A Cường 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A Bé 3000g vs A Danh 2830g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A Dũng 3400g vs A Quốc BD 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A Cường 3250g vs A Bảo 3170g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: Anh Bình 3400g vs A Ton 3200g – Trận này ko video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: Anh Bảo 3800g vs A Nam 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 41: A Cường 3600g vs A Phước 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 42: A Hiếu 3350g vs A Bảo 3350g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 21/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...