Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 22-12-2023

da ga thomo hom nay 22 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 22/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 22/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 22/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 22 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 22/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Mảnh 2950g vs A.Phước Cần Thơ 2850g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Quốc 3800g vs A.Phụng 3800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Tài 3100g vs A.Phước Cần Thơ 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Hiếu 3400g vs A.Lý 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Vàng 3200g vs A.Phụng 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thái 3100g vs A.Mảnh 3000g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Hùng 3550g vs A.Ton 3550g – Đồng xổ 50(CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Vũ Gò Công 3000g vs A.Tài 2900g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Hiếu 3300g vs A.Tý 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Vũ Gò Công 3500g vs A.Danh 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Hón 3100g vs A.Thắng 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thắng 3400g vs A.Si 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Hiếu Tây Ninh 3900g vs A.Thanh 3700g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Phúc 3500g vs A.Tài 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Vũ Gò Công 3450g vs A.Thắng 3450g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Phụng 3100g vs A.Tám 3100g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Tám 3400g vs A.Tâm V.Long 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Hiếu C.Bè 4100g vs A.Thắng 4100g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Hiếu C.Bè 3300g vs A.Thanh 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Phụng 3200g vs A.Danh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29 – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39 (CPC2)

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 21/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...