Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 23-01-2024

da ga thomo hom nay 23 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 23/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 23/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 23/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 23 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 23/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: Anh Nít 2850g vs Anh Cường Bến Tre 2850g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: Anh Quang 3400g vs Anh Ton 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: Anh Tân Bến Tre 3300g vs Anh Cấm 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: Anh Nít 3000g vs Anh Tân Tiền Giang 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: Anh Cường Bến Tre 3600g vs Anh Danh 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: Anh Quang 3200g vs Anh Đen 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: Anh Cấm 3300g vs Anh Tân Bến Tre 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: Anh Tư 3470g vs Anh Quân 3470g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: Anh Lam 3700g vs Anh Tân Củ Chi 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: Anh Tân Bến Tre 3600g vs Anh Quang 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: Anh Bé 3450g vs Anh Cường Vũng Tàu 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: Anh Trạng 3500g vs Anh Duy 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: Anh Thịnh 3400g vs Anh Cường Bến Tre 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: Anh Tuấn Kiệt 3280g vs Anh Trắc 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: Anh Tân Bến Tre 3500g vs Anh Phương 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: Anh Tư 3200g vs Anh Ốc 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: Anh Cường Bến Tre 3400g vs Anh Bi Vĩnh Long 3400g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: Anh Trạng 3500g vs Anh Thịnh 3500g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: Anh Phương 3200g vs Anh Vàng 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: Anh Tuấn Hóc Môn 3300g vs Anh Cường Vũng Tàu 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: Anh Trạng 2600g vs Anh Duy 2600g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Cường 3200g vs A.Tuấn Kiệt 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: Anh Tuấn Hóc Môn 3570g vs Anh Tư 3470g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: Anh Lương 3500g vs Anh Tuấn Kiệt 3500g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: Anh Duy 3300g vs Anh Cường Vũng Tàu 3300g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: Anh Lít 2900g vs Anh Trạng 2820g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: Anh Milu 3200g vs Anh Vàng 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: Anh Danh Long An 3180g vs Anh Lam 3030g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: Anh Milu 2900g vs Anh Danh 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: Anh Tuấn Hóc Môn 3800g vs Anh Phương 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: Anh Năm 3400g vs Anh Cường Bến Tre 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: Anh Milu 3500g vs Anh Tân Tiền Giang 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: Anh Phương tóc dài 3600g vs Anh Cường Bến Tre 3480g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: Anh Cường Vũng Tàu 3300g vs Anh Cường Bến Tre 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: Anh Cường Vũng Tàu 3280g với Anh Danh Long An 3180g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 22/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...