Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 23-10-2023

da ga thomo hom nay 23 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 23/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 23/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 23/10/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 23/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Chiến 3500g vs A.Thái 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Hảo 3400g vs A.Hải 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Sĩ 1300g vs A.Tú 1300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Đen 2700g vs A.Chiến 2630g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Tài BT 3000g vs A.An 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Toàn 1320g vs A.Nam 1320g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Nhựt 2950g vs A.Hào 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Sĩ 1380g vs A.Phụng 1380g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Minh 2550g vs A.Nam 2500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Khoa 1270g vs A.Hảo 1270g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Hải 3100g vs A.Ba 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Quậy 1370g vs A.Phụng 1370g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Minh 3200g vs A.Nam 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Hảo 1560g vs A.Phúc 1560g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Nhí 2450g vs A.Hải 2450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Khoa 1200g vs A.Tài BT 1200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Sĩ 1360g vs A.Bé 1360g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Hảo 3300g vs A.Nhựt 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Hiệp 1600g vs A.Phúc 1600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Hải 1440g vs A.Cấm 1390g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Hào 3600g vs A.Lâm VT 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Hiệp 2650g vs A.Minh 2650g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Sĩ 1550g vs A.Tài BT 1550g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Lâm 3200g vs A.An 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Nam 1520g vs A.Hiệp 1520g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Dũng 3000g vs A.Nhựt 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Sĩ 1370g vs A.Ngao Bái 1370g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Tân 3300g vs A.Ba SG 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Nam 1440g vs A.Toàn 1410g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Đen 2700g vs A.Nhựt 2640g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Bin 1340g vs A.Nhí 1340g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Lâm BT 2900g vs A.Danh 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Tùng 1570g vs A.Tài BT 1570g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Ba SG 1620g vs A.Sĩ 1620g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 35: A.Thái 3550g vs A.An 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 36 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 22/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...