Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 24-01-2024

da ga thomo hom nay 24 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 24/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 24/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 24/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 24 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 24/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A.Quốc S.Gòn 3500g vs A.Vũ 3400g: Hủy(CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Thanh 3300g vs A.Si 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Phước C.Thơ 3200g vs A.Thái 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Sỹ 3400g vs A.Thái 3270g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Dự 4200g vs A.Vàng 3800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Phước C.Thơ 2850g vs A.Trí 2780g: Hủy (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Vinh 3300g vs A.Thái 3150g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Phước C.Thơ 3500g vs A.Sỹ 3370g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Nam 3400g vs A.Dự 3320g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Thọ 3700g vs A.Quốc S.Gòn 3700g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Nhiều 3200g vs A.Phước 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Sỹ 3400g vs A.Bảo 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Phước C.Thơ 3480g vs A.Trạng 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Trí 3450g vs A.Tuấn 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Phúc 3300g vs A.Bảo 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Bảo 3100g vs A.Nhí 3100g: Hủy (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Nhiều 4300g vs A.Phước C.Thơ 3900g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Vinh 3100g vs A.Minh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Phước 3200g vs A.Trạng 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Huy 3100g vs A.Bảo 3100g: Hủy (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Tùng S.Gòn 2850g vs A.Phước C.Thơ 2850g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Khoa 3000g vs A.Kiệt 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Danh 3350g vs A.Nhiều 3270g: Hủy (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Phúc 3900g vs A.Bảo 3500g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Dự 3300g vs A.Nhiều 3150g: Hủy (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Bình 3600g vs A.Trắng 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Trạng 3100g vs A.Nam 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Phước 3100g vs A.Kiệt 3020g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Thanh 3400g vs A.Phước C.Thơ 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A.Bảo 2900g vs A.Thọ 2800g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 23/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...