Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 24-10-2023

da ga thomo hom nay 24 10 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 24/10/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 24/10/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 24/10/2023 tại THOMO888
Đá gà thomo hôm nay

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 24/10/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Cấm 3200g vs A.Tân 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Phương 2800g vs A.Yên 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Khâm 3000g vs A.Cò 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bi LA 3300g vs A.Phương BT 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Bin 3500g vs A.Yên 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Phú 2900g vs A.Đen 2830g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Phương BT 3200g vs A.Bi LA 3200g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Tám 3200g vs A.Tính 3100g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Đen 3100g vs A.Yên 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Bi LA 3400g vs A.Phương BT 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tám 3250g vs A.Lì 3150g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Lì 3000g vs A.Lượm 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Danh 3100g vs A.Phương BT 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Giang 3300g vs A.Định 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Yên 2800g vs A.Nhí 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Long 2950g vs A.Thái 2950g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Bi 2950g vs A.Yên 2880g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Phương BT 3500g vs A.Tính 3350g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Lam 2700g vs A.Đen 2650g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Lam 2800g vs A.Yên 2700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Phương 3200g vs A.Bi LA 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Bình 3500g vs A.Cường 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Đen 2750g vs A.Yên 2750g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tiến CT 3900g vs A.Chi 3900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Bi LA 3000g vs A.Cường 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Cường 3100g vs A.Tân 3000g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Thi CT 3700g vs A.Danh 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Chi 3600g vs A.Phương 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tân 3100g vs A.Giang 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Cường CT 3400g vs A.Định 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: A.Tân 3500g vs A.Long 3250g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: A.Cường CT 3450g vs A.Giang 3450g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 33: A.Tý 2800g vs A.Tiến CT 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 34: A.Lam 3040g vs A.Đen 3040g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 23/10/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...