Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 24-11-2023

da ga thomo hom nay 24 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 24/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 24/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 24/11/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 24 11 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 24/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A. 3000g vs A. 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Tiền 3100g vs A.Si 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Thà 3300g vs A.Huy 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Thái 3400g vs A.Thanh 3300g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Si 2900g vs A.Ti VT 2800g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Vũ 2750g vs A.Cường 2670g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Thanh 3550g vs A.Cường 3450g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Si 3550g vs A.Tiền 3450g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Duy 3500g vs A.Trường 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Ti VT 3250g vs A.Trạng 3150g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Trung 3500g vs A.Thái 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Nhì 3800g vs A.Bin 3800g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Cường TG 3300g vs A.Thanh 3300g – Đồng Xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Thái LA 3500g vs A.Thanh 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bé 3200g vs A.Bình 3200g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Thái BT 3250g vs A.Thanh 3250g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Trung 3900g vs A.Thái 3900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Tiền 2950g vs A.Tuấn 2870g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Diễn 3300g vs A.Tuấn 3300g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Dự 3900g vs A.Trung 3900g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Thái BT 2950g vs A.Tiền 2950g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.Trung 3200g vs A.Thanh 3200g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Trung 3500g vs A.Quốc 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Quốc 3600g vs A.Châu 3460g – Đỏ ăn 8 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Thái 3800g vs A.Thanh 3800g – Đồng Xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Trạng 3700g vs A.Tuấn 3700g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Bình 3150g vs A.Tuấn HM 3150g – Đồng Xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Tới 3150g vs A.Trung 3030g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Nhân 2850g vs A.Thái 2750g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30: A Thủy 3500g vs A Huỳnh 3500g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Nhân 3750g vs A.Hiếu 3550g – Đỏ ăn 8 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.Si 3600g vs A.Thanh 3600g – Đồng Xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Bé 3000g vs A.Cấm 3000g – Đồng Xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Hiếu 3000g vs A.Cấm 2900g – Đỏ ăn 9 Xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Thuỷ 3300g vs A.Thái 3300g – Đồng Xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A Duy 3200g vs A Ton 3200g – Trận này ko có video (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 23/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại CPC3

Giải Gà Tự Do Siêu Cup Ngày 15/04/2024 Tại THOMO888 Ban Tổ Chức Bồ Gà...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...