Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-11-2023

da ga thomo hom nay 25 11 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/11/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/11/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 25/11/2023 tại THOMO888

da ga thomo hom nay 25 11 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 25/11/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Cọp 3600g vs A.Tân 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Nam 3300g vs A.Danh 3300g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Đen 2900g vs A.Tửng 2900g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Cọp 3300g vs A.Sang 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Đăng 3600g vs A.Danh 3600g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Trạng 3200g vs A.Đán 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Đán 3200g vs A.Danh 3200g – Trận này ko có video (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Thành 3400g vs A.Tuấn 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Chi 3600g vs A.Đăng 3500g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Phương 3800g vs A.Dũng 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Phương 3800g vs A.Dũng 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thành 3400g vs A.Tân 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Thái 3300g vs A.Đen 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Tư 3400g vs A.Thanh 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Thành BL 3500g vs A.Đen 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Sang 3200g vs A.Thái 3100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Việt 3100g vs A.Thái 2940g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Thành 3400g vs A.Tư 3400g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Chi 3200g vs A.Nam 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Thái 4200g vs A.Tuấn 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Tư 3200g vs A.Cấm 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Phương 3800g vs A.Cường 3800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Thành 2800g vs A.Đen 2800g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tư 3700g vs A.Chi 3700g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Thái 3700g vs A.Tuấn 3200g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tư 3400g vs A.Nam 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Thành 3400g vs A.Duy 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Vàng 4100g vs A.Trắc 4100g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Tư 3300g vs A.Duy 3300g (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Tư 3300g vs A.Duy 3300g (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 24/11/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...