Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-12-2023

da ga thomo hom nay 26 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 26/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 26 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 26/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Tâm 3100g vs A.Lý 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A.Cấm 3600g vs A.Tân 3600g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A.Út 3800g vs A.Tửng 3800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A.Nghĩa 3050g vs A.Kiệt 2920g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A.Trung 4000g vs A.Tân 3750g – Đỏ ăn 75 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A.Phương Bến Tre 3500g vs A.Thanh 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A.Tài 2950g vs A.Cấm 2950g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A.Tám 3800g vs A.Tân 3800g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A.Út 3250g vs A.Phương Bến Tre 3250g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A.Tủn 3100g vs A.Thanh 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A.Tâm 3300g vs A.Nghĩa 3300g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A.Cường 3450g vs A.Vàng 3450g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A.Trọng 3350g vs A.Bin 3350g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A.Phương 3650g vs A.Nhựt 3550g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A.Tân B.Tre 3450g vs A.Tâm 3450g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A.Bin 3300g vs A.Trọng 3300g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A.Tân Tiền Giang 3100g vs A.Phương 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A.Cường B.Đại 3600g vs A.Cường Sài Gòn 3600g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A.Danh 3150g vs A.Nhựt 3050g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A.Tài 3600g vs A.Chi 3600g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A.Tân Bến Tre 3300g vs A.Trắc 3300g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A.Bin 3400g vs A.Nghĩa 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A.Nhựt 3070g vs A.Đen 2920g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A.Tân Tiền Giang 3500g vs A.Cường Vũng Tàu 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A.Bin 3500g vs A.Tài 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A.Nghĩa 3250g vs A.Cường 3250g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A.Út 3900g vs A.Chi 3900g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: A.Phương B.Tre 3200g vs A.Trắc 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: A.Cường 2930g vs A.Phương Củ Chi 2930g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: A.Đen 2850g vs A.Út 2850g – Đồng xổ 30 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 25/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...