Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-01-2024

da ga thomo hom nay 27 01 2024

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/01/2024 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/01/2024 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 27/01/2024 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 27 01 2024

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC1 – Bình luận viên ngày 27/01/2024

Trận Đá Gà Số 1: A Tôn 3350g vs A Luỹ 3350g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 2: A Châu 3400g vs A Luỹ 3400g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 3: A Sỹ 3250g vs A Bin 3150g – Đỏ ăm 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 4: A Thắng 3100g vs A Tôn 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 5: A Luỹ 3200g vs A Đen 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 6: A Mai Vĩnh Long 4100g vs A Danh 4100g – Đồng xổ 30(CPC1)

Trận Đá Gà Số 7: A Phụng 3600g vs A Tỉnh 3600g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 8: A Luỹ 3000g vs A Sỹ 3000g – Trạng gà 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 9: A Tôn 3000g vs A Thắng 3000g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 10: A Tân Bến Tre 3700g vs A Dự 3700g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 11: A Tân Tiền Giang 3200g vs A Sỹ 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 12: A Luỹ 3300g vs A An 3300g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 13: A Út 3350g vs A Thắng 3350g – Đồng xổ 30(CPC1)

Trận Đá Gà Số 14: A Vũ 3700g vs A Nam 3560g – Đỏ ăn 8 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 15: A Sỹ 2750g vs A Bình Cao Lãnh 2750g – Đồng xổ 30(CPC1)

Trận Đá Gà Số 16: A Phụng 3300g vs A Luỹ 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 17: A Nghĩa 3700g vs A Mai Vĩnh Long 3700g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 18: A Thắng 3100g vs A Mai Vĩnh Long 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 19: A Út 2870g vs A Luỹ 2870g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 20: A Nghĩa 3100g vs A Tỉnh 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 21: A Phước Cần Thơ 3500g vs A Thắng 3500g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 22: A Út 3200g vs A Luỹ 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 23: A Tịnh 3200g vs A Mãi 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 24: A Biển 3100g vs A Cọp 3100g – Trạng gà 3100g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 25: A Nghĩa 3600g vs A Mai Vĩnh Long 3600g –  Trạng gà 3600g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 26: A Luỹ 2850g vs A.Trọng Bến Tre 2790g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 27: A Phương 3300g vs A Phước Cần Thơ 3200g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 28: Trạng gà 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 29: Trận này ko có video – Hủy (CPC1)

Trận Đá Gà Số 30: Trạng gà 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 31: Trạng gà 3200g – Đồng xổ 30 (CPC1)

Trận Đá Gà Số 32: Trạng gà 3700g – Đồng xổ 30 (CPC1)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 26/01/2024

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...