Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-12-2023

da ga thomo hom nay 27 12 2023

Nội dung bài viết

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/12/2023 – THOMO888

TRỰC TIẾP  ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/12/2023 – Tổng hợp video đá gà thomo hôm nay từ các trường gà 888, bồ 67, bồ 999,… Campuchia cập nhật trong ngày: CPC1, CPC2, CPC3, CPC4.

*** Lịch Cập Nhật: Từ 12h-18h ngày 27/12/2023 tại THOMO888
da ga thomo hom nay 27 12 2023

Đá Gà Thomo Hôm Nay Sảnh CPC2 – Bình luận viên ngày 27/12/2023

Trận Đá Gà Số 1: A.Bi 3100g vs A.Bảo 3100g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 2: A.Vinh 3500g vs A.Bảo 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 3: A.Đạt 3100g vs A.Dự 3100g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 4: A.Bi 3400g vs A.Bảo 3200g – Đỏ ăn 8 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 5: A.Bi 3500g vs A.Vũ 3500g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 6: A.Thái 3400g vs A.Đạt 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 7: A.Ten 3550g vs A.Bảo 3400g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 8: A.Dự 2900g vs A.Trí 2820g – Đỏ ăn 9 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 9: A.Danh V.Lộc 3300g vs A.Ton 3300g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 10: A.Thanh 3250g vs A.Kỳ 3250g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 11: A.Bi 3300g vs A.Bảo 3150g – Đỏ ăn 85 xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 12: A.Thanh 3000g vs A.Bi 3000g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 13: A.Long Bình Dương 3400g vs A.Ton 3400g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 14: A.Quốc Bình Dương 3400g vs A.Thái 3300g – Đỏ ăn 9 xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 15: A.Bảo 2850g vs A.Cường 2850g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 16: A.Cấm 3200g vs A.Hiếu C.Bè 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 17: A.Si 3700g vs A.Quốc S.Gòn 3700g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 18: A.Long Cỏ 3700g vs A.Ton 3700g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 19: A.Long Bình Dương 3300g vs A.Bảo 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 20: A.Quốc Bình Dương 3800g vs A.Vinh 3800g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 21: A.Danh V.Lộc 3400g vs A.Si 3400g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 22: A.An Campuchia 3200g vs A.Ton 3200g – Đồng xổ 50 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 23: A.Nam 3200g vs A.Vinh 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 24: A.Thái 2750g vs A.Bi 2650g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 25: A.Lực 4200g vs A.Bảo 3600g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 26: A.Tám 3100g vs A.Bảo 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 27: A.Bảo 3400g vs A.An Campuchia 3400g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 28: A.Tùng 3100g vs A.Cường 2950g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 29: A.Vinh 3000g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 31: A.Phước 3200g vs A.Móm 3200g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 32: A.Sinh C.Lậy 3000g vs A.Bảo 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 33: A.An Campuchia 3200g vs A.Thanh 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 34: A.Cấm 3000g vs A.Nam 3000g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 35: A.Phước 3400g vs A.Vũ 3400g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 36: A.Kỳ 3800g vs A.Tính 3700g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 37: A.Bảo 3000g vs A.Đạt 3000g – Đồng xổ 30 (CPC2)

Trận Đá Gà Số 38: A.Phước 3300g vs A.Danh 3300g – Trận này ko có video (CPC2)

Trận Đá Gà Số 39: A.Bảo 3200g vs A.Tám 3100g (CPC2)

Trận Đá Gà Số 40: A.Vinh 3600g vs A.Quốc B.Dương 3450g (CPC2)

 

Xem thêm:

Video Đá Gà Thomo ngày 26/12/2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 01-03-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 01/03/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 29-02-2024 (Gà Đá Giải CPC3)

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 29/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 28-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 28/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 27-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 27/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 26-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 26/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...

Full Clip Đá Gà Thomo Hôm Nay 25-02-2024

TỔNG HỢP FULL VIDEO ĐÁ GÀ THOMO HÔM NAY 25/02/2024 – THOMO888 TRỰC TIẾP  ĐÁ...